L   E   O        M   A   R   T   I   N   U   S

homepage

gallery expositiesyurt boek AuwemaMartinus stamboom contact links

Leo, 2022

Geboren in 1958 in de stad Groningen, ben ik van kinds af aan bezig met tekenen, zowel met diverse soorten potlood, krijt als met Oost-Indische inkt. Op de middelbare school is tekenen het vak waaraan ik het meeste plezier beleef (de rest vond ik altijd maar bijzaak en begreep niet wat het nut ervan was...).
Jammer genoeg zijn veel van mijn tekeningen uit die periode verloren gegaan.

Me dan nog niet bewust van mijn potentiŽel richt ik mij eerst op andere, meer zakelijke bezigheden, nadat de logische stap naar de Kunstacademie tegengehouden werd. Ouders enzo... Pas op latere leeftijd krijg ik de mogelijkheid om aan mijn kunstenaarschap een serieuzere wending te geven en mijn materiaalkeuze uit te breiden.

Vanaf  het midden van de jaren negentig werk ik met pastelkrijt. Deze periode zie ik (achteraf) als een voorbereiding op het schilderen met olieverf. In 2004 krijg ik de gelegenheid om in Inverness (Schotland), waar ik dan woon, een korte introductiecursus "The Art of Oilpainting" te volgen. Er gaat dan een wereld voor me open en vanaf dat moment wil ik niet anders meer.

Deze cursus, en enkele korte cursussen modeltekenen, vormen de enige gerichte scholing die ik op kunstzinnig gebied heb gehad. Als autodidactisch kunstenaar ligt voor mij de grootste uitdaging van het schilderen in de zoektocht naar nieuwe effecten en technieken. Mijn schilderijen zijn figuratief, mijn stijl zou magisch realistisch genoemd kunnen worden. Mijn voorbeelden vind ik in het werk van mensen als Carel Willink, M.C. Escher, Dick Ket en Jopie Huisman, en de 19e eeuwse schilders van de Nederlandse Romantiek.

Ik hou van stemmingen en van sfeer, romantiek, en probeer daar uiting aan te geven. Grote contrasten, fel licht op gevelwanden tegen een donkere wolkenlucht, geven diepte in mijn schilderijen. Ik leg mij graag toe op detaillering. Hoe realistischer hoe beter, hoewel ik de fotografie niet probeer te benaderen: het moet wel duidelijk een schilderij blijven. 


Klimaatsveranderingen en milieu 

Een thema waar ik erg in ben geÔntersseerd is "Klimaatsveranderingen". De gevolgen van de klimaatsveranderingen zijn zelfs in Nederland al zichtbaar, zoals de droge zomer van 2018 en de daarop volgende droge winter. Ik verwacht dat we in de toekomst veel vaker zulke droge perioden gaan beleven, die grote gevolgen voor onze voedselvoorziening en waterhuishouding zullen hebben. Ik denk zelf dat we het "point of no return" al gepaseerd zijn en dat we ons moeten voorbereiden op een wereld die er totaal anders uit gaat zien dan die we nu kennen.
Ik probeer mijn grote zorgen over de steeds snellere opwarming van de aarde (en het trage tempo van wereld-omvattende maatregelen daartegen) vorm te geven in mijn schilderijen
waarbij ik dat spel met contrasten graag gebruik. Hoewel dit werk door kleur en compositie een bepaalde aantrekkingskracht heeft ontstaat er op die manier tegelijkertijd een grimmige sfeer. Ik situeer dat in mijn geboortestad Groningen.
Met deze schilderijen hoop ik een gevoel over te brengen op de toeschouwer. Misschien loopt hij ervoor weg, misschien zet het hem tot nadenken. Anders dan met veel van mijn andere werk hebben deze schilderijen dus een duidelijke boodschap.

Ook maak ik me zorgen om de enorme milieuvervuiling die we allemaal om ons heen kunnen waarnemen, met als gevolg bijvoorbeeld het uitsterven van grote delen van de insectenpopulatie (iedereen ziet 's zomers de dode bijen en hommels wel op straat liggen). Dat het milieu ons over het algemeen koud laat zien we aan het zwerfvuil in de leefomgeving en de plasticsoep in de oceanen. De zeeŽn worden leeggevist met steeds grotere schepen die de kleine lokale vissers in de Derde Wereld uit de markt drukken; de welvaart van de een zorgt op die manier voor de armoede van de ander. Veel vis wordt nu al voor consumptie afgekeurd vanwege het plastic dat erin zit.
Grote problemen die je als eenling niet kunt oplossen. Toch kun je op kleine schaal een bijdrage leveren, ik doe dat bijvoorbeeld door regelmatig zwerfvuil op te ruimen, in mijn directe woonomgeving maar ook daarbuiten. Dat is een kleine moeite en het maakt je omgeving een stuk mooier. Het verbaast me telkens weer dat zelfs in de buurt van openbare prullenbakken vaak veel zwerfvuil ligt. Veel mensen lijken onverschillig te staan tegenover de milieugevolgen die dat heeft. 


Andere bezigheden
 

Naast het schilderen mag ik ook graag schrijven. Gecombineerd met mijn stamboomonderzoek heeft dit geleid tot het verschijnen van een boekwerkje over de familie Auwema, waarover u elders op mijn website een pagina kunt vinden.

Tijdens vrijwilligerswerk dat ik o.a. in Schotland en Engeland heb gedaan ben ik in aanraking gekomen met het bouwen van yurts. Ook hierover heb ik een aparte pagina opgenomen op mijn website. In Inverness heb ik ruim een jaar in een yurt gewoond... geloof me, het is de meest ideale vorm van wonen die ik me kan voorstellen! 

En last but not least: sinds 2021 ben ik actief voor de Socialistische Partij (SP) in mijn gemeente Aa en Hunze.

Veel kijkplezier!

Leo Martinus